Hva er den beste strømavtalen og hvorfor?

Kort oppsummert, etter min mening er Vibb den beste avtalen per i dag.

Hvis du registrerer deg via følgende vervelink / vervekode / rabattkode så vil vi begge få 300 kr i vervepremie (altså avslag på neste faktura).

https://verving.vibb.no/id/00496804-d617-47c3-b8db-cd19d069fc8a


NB! Vibb har nå avsluttet vervekampanjen (fra 1/11-23)

Men fortsatt er Vibb den beste langsiktige avtalen på markedet per i dag, selv om man ikke får 300 kr i vervepremie.
Hvorfor er så dette den beste avtalen?

Vibb tilbyr 0,- i månedspris og 0,- i påslag. Man er også garantert denne prisen i minst 3 år (helt uten bindingstid). I tillegg til ververabatt nevnt ovenfor. Men hva tjener Vibb penger på tenker du kanskje da? Jo, de har valgt å tjene penger på valgfrie tilleggstjenester. Appen koster f.eks. 39,- per måned for tilgang til alle funksjoner. Men trenger man egentlig en app? Strømprisene for neste dag kan man finne på minspotpris.no og forbruk kan man normalt finne ved å logge inn hos netteier.

Ett annet veldig viktig poeng er at når vi har strømstøtte som vi har i dag, så er det veldig lurt for de aller fleste å velge en spot avtale som denne Vibb tilbyr. Og det som da er viktig er lavest mulig månedspris og påslag. Siden vi har strømstøtte, så fungerer denne som en forsikring. Enkelt forklart så betyr det i praksis at man har en makspris på ca 90 øre. Fra September 2023 så beregnes også støtten time for time, istedet for snitt for hele måneden slik det var tidligere.


Er det kvalitetsforskjell på strøm?

Nei, det er den samme strømmen du får i kontakten selv om du velger en billig leverandør. Det som skiller de forskjellige strømleverandørene er hva slags tilleggstjenester de tilbyr. Strømmen er alltid en samme.


Hva er påslag?

Når man har en spot avtale (som i 2023 er den avtalen de aller fleste har) så betaler man en markedspris fra kraftbørsen NordPool. Denne prisen er den samme for alle strømleverandører. Det som skiller prisen du som kunde betaler, er månedsprisen og påslaget som blir lagt til. Påslag betyr hvor mye ekstra du må betale for hver KWt med strøm du bruker.


Men er det ikke komplisert å bytte leverandør?

Det er i dag veldig enkelt å bytte strømleverandør. Du bestiller avtalen hos ny leverandør, så ordner de alt det praktiske og din gamle avtale blir automatisk avsluttet. Det er dessverre mange som tror det er stress å bytte leverandør, og dermed blir værende hos en leverandør med dårlige vilkår.


Oppsummering

Ønsker man en god og langvarig avtale, så er Vibb etter min mening per i dag det beste valget. Og når du har blitt kunde kan du også verve andre til Vibb og dermed få enda mer fratrekk på din neste faktura. :)Denne anbefalingen gjelder for vanlige husholdninger som er dekket av strømstøtten. Har man bedrift eller fritidsbolig som ikke er dekket av strømstøtte, så er det fortsatt lurt med lavest mulig påslag og månedspris, men da gjelder ikke det med maksprisen nevnt ovenfor.

Merk: Jeg har ikke fått betalt fra Vibb for å skrive dette. Dette er min egen mening. Når man blir vervet så vil begge få 300 kr i vervepremie.