Hva er den beste strømavtalen og hvorfor?

Kort oppsummert, etter min mening er Vibb den beste avtalen per i dag.

Hvis du registrerer deg via følgende vervelink / vervekode / rabattkode så vil vi begge få 300 kr i vervepremie (altså avslag på neste faktura).

https://verving.vibb.no/id/00496804-d617-47c3-b8db-cd19d069fc8a


Hvorfor er så dette den beste avtalen?

Vibb tilbyr 0,- i månedspris og 0,- i påslag. Man er også garantert denne prisen i minst 3 år (helt uten bindingstid). I tillegg til ververabatt nevnt ovenfor. Men hva tjener Vibb penger på tenker du kanskje da? Jo, de har valgt å tjene penger på valgfrie tilleggstjenester. Appen koster f.eks. 39,- per måned for tilgang til alle funksjoner. Men trenger man egentlig en app? Strømprisene for neste dag kan man finne på minspotpris.no

Ett annet veldig viktig poeng er at når vi har strømstøtte som vi har i dag, så er det veldig lurt for de aller fleste å velge en spot avtale som denne Vibb tilbyr. Strømstøtten følger spotprisen, noe som betyr at om man velger andre avtaler som kan være fordelaktig noen ganger (f.eks. Variabel), så er det også en stor risiko for at denne prisen kan bli mye høyere enn spot en periode og da mister man hele eller deler av strømstøtten og kan risikere å få en unødvendig høy regning.


Det er i dag veldig enkelt å bytte strømleverandør, så har du en dårlig avtale, så bytt i dag. :)


Merk: Jeg har ikke fått betalt fra Vibb for å skrive dette. Dette er min egen mening. Når man benytter vervekoden så vil begge få 300 kr i vervepremie.